خانه / مراکز پژوهشی

مراکز پژوهشی

پژوهشکدۀ برق تهران

آدرس: – نارمک – خیابان فرجام -خیابان شهید حیدر خانی – خیابان شهید ملک لو – شماره ۹- کد پستی ۱۶۸۴۹ – صندوق پستی : ۳۱۱- ۱۶۸۴۵
تلفن: ۷۷۸۹۶۶۸۸(۰۲۱) نمابر: ۷۷۴۵۳۱۰۶(۰۲۱)

پژوهشگاه رویان تهران

آدرس: بزرگراه رسالت – انتهای خیابان بنی هاشم شمالی – کوی حافظ
تلفن:۲۲۳۰۷۹۶۰-۶۸ (۰۲۱) نمابر: ۲۲۳۰۶۴۸۱-۲۲۳۰۵۲۳۶(۰۲۱)

پژوهشگاه ابن سینا تهران

آدرس: بزرگراه شهید چمران -اوین – دانشگاه شهید بهشتی – انتهای بلوار داخل دانشگاه
تلفن:۲۲۴۳۲۰۲۰ (۰۲۱) نمابر:۲۲۴۳۲۰۲۱ (۰۲۱)

پژوهشکدۀ محیط زیست گیلان

آدرس: رشت – خیابان ملت – ضلع غربی باغ محتشم – خیابان شهید سیادتی – صندوق پستی : ۳۱۱۴ – ۴۱۶۳۵
تلفن:۳۲۳۲۴۰۷-۳۲۴۲۰۰۱-۳۲۳۲۴۱۳-(۰۱۳۱) نمابر: ۳۲۴۲۰۰۶(۰۱۳۱)