خانه / حوزه ریاست

حوزه ریاست

روسا و معاونین کنونی

ردیف تصویر نام و نام خانوادگی سمت آدرس پستی شماره تماس و فکس
۱ 102658 دکتر فریبرز جمالزاد فلاح رییس جهاد دانشگاهی واحد گیلان رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – جهاددانشگاهی واحد گیلان ۰۱۳-۳۳۳۳۲۵۶۳
۳۳۳۳۲۵۶۴
ف ۳۳۳۳۲۳۹۴
۲ untitled مهندس حمید رضا مسکنی معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی واحد گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان معاونت پشتیبانی ۳۳۳۶۲۴۶۱-۳
۳۳۳۶۲۰۹۳
۳۳۳۶۲۳۲۰ ف
۳ hashemi مهندس میر مسلم رهبر هاشمی سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان جهاددانشگاهی واحد استان گیلان – معاونت آموزشی ۳۳۳۶۲۴۶۱-۳
۳۳۳۶۲۲۷۴
۳۳۳۶۲۲۷۴ف
۴ jj دکتر سید محسن نساج حسینی سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان جهاددانشگاهی واحد استان گیلان – معاونت آموزشی ۳۳۳۶۲۴۶۱-۳
۳۳۳۶۲۰۹۳
ف۳۳۳۶۲۴۹۰
gbg  مهندس رضا فدایی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت  رشت – میدان شهدای مدافع حرم – بلوار شهید حامد کوچک زاده – میدان ذوالفقار – ذولفقار جنوبی- مجتمع آموزشی پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان – ساختمان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت
۵ 102658 دکتر فریبرز جمالزاد فلاح سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت رشت – میدان شهدای مدافع حرم – بلوار شهید حامد کوچک زاده – میدان ذوالفقار – ذولفقار جنوبی- مجتمع آموزشی پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان ۳۳۴۶۵۵۵۷
۳۳۴۶۵۵۶۲ف
۶ index دکتر نیلوفر عابدین زاده معاون آموزشی پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی رشت – خ ملت – خ سیادتی – ضلع غربی باغ محتشم – پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی ۳۳۳۶۴۴۱۳
۳۳۳۶۴۴۰۷
۳۳۳۶۴۰۲۸ف
۷ 9 حسین فرختار سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان گیلان و سردبیر خبرگزاری ایکنا گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان جهاددانشگاهی واحد استان گیلان – معاونت فرهنگی ۳۳۴۶۵۵۵۸
۳۳۴۶۵۵۵۹ف
۸  14 سرکار خانم ویکتوریا صیاد دقت کار سرپرست مرکزآموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بندر انزلی بندر انزلی – خیابان مطهری – بلوار پاسداران – کد پستی ۴۳۱۹۸-۱۳۱۸۱ ۴۴۵۰۰۹۱۶
ف ۴۴۵۳۱۳۲۰
۹  photo_2019-03-05_09-50-42 مهندس سعید اروندی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود لنگرود – خ نواب صفوی – هشت متری اول – مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود

۴۲۵۴۸۰۲۴
۴۲۵۴۸۰۲۵
۴۲۵۲۲۰۲۴
ف ۴۲۵۵۳۵۳۹

۱۰ Moradi Mosayeb مسیب مرادی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی رودسر  رودسر – رامدشت – خ ۲۲ بهمن – جنب دامپزشکی – مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود

۴۲۶۳۲۷۱۰
ف ۴۲۶۳۴۰۹۳

۱۱ porgoli 20 ولی پور قلی سرپرست حوزه ریاست جهاددانشگاهی واحد استان گیلان رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – جهاددانشگاهی واحد گیلان ۳۳۳۳۲۵۶۳
۳۳۳۳۲۵۶۴
ف ۳۳۳۳۲۳۹۴
۱۲ 14 اسماعیل یحیی پور مدیر روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان گیلان و سرپرست خبرگزاری ایسنا گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان جهاددانشگاهی واحد گیلان
۳۳۳۶۲۴۶۱-۳
۳۳۳۶۲۰۹۳
ف۳۳۳۶۲۲۷۳
۱۳ Untitled محمد رمضانی درویشی مدیر حراست جهاددانشگاهی واحد گیلان رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – جهاددانشگاهی واحد گیلان ۳۳۳۳۲۵۶۳
۳۳۳۳۲۵۶۴
ف ۳۳۳۳۲۳۹۴

 


تماس با واحد ریاست

آدرس: رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان
تلفن تماس: ۴- ۰۱۳۳۳۳۳۲۵۶۳
فکس: ۰۱۳۳۳۳۳۲۳۹۴


 

تاریخچه روسای جهاد دانشگاهی گیلان